skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Coaching & training

Zowel bij de ontwikkeling van u, als zijnde de professional, als dat van de werknemers waar u verantwoordelijk voor bent, kunnen wij u van dienst zijn. We hebben programma’s voor persoonlijke begeleiding van binnen de organisatie individueel of als groep. Een coachingstraject bij We-employ is een dynamisch proces dat veelal te maken heeft met de begrippen: eigenaarschap, ontwikkelen van authenticiteit en doelgerichtheid.

Door heldere vraagstelling helpen we u als professionals bij het bepalen van het doel en samen geven we vorm aan de weg. Dit vindt stapsgewijs plaats. Het tempo bepaalt u zelf. Uiteraard is dit een volledig op maat gemaakt traject. Vertrouwen en integriteit zijn voor ons essentiële standaard ingrediënten van elk coachingstraject. Een aantal tools die wij gebruiken bij de coachingstrajecten zijn: MBTI, Rationele Emotieve Therapie (RET), de Kernkwadranten van Daniel Offman, Transactionele Analyse en inzichten vanuit NLP.

Trainingen op maat

In alle programma’s van We-employ komt het begrip authenticiteit aan bod. Simpelweg omdat mensen het best functioneren als zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Wij gaan uit van de eigen kwaliteiten en overtuigingen die voortkomen uit de dieperliggende lagen van ieders karakter. We werken samen aan mogelijkheden om deze dieperliggende lagen te versterken en situaties te creëren zodat deze het best aan het licht komen. Wanneer we echt onszelf zijn, kunnen we intens leven, meer bewust zijn en werken met plezier. Er is lef voor nodig om anders te durven zijn en te communiceren vanuit deze echtheid. Hiermee kan verandering gerealiseerd worden en een teamgeest ontstaan. Tijdens de trainingen van We-employ wordt men uitgedaagd en geprikkeld om uit de comfortzone te stappen om een zo maximaal resultaat te bereiken. Is uw organisatie klaar voor deze stap naar betere teams?

Al onze trainingen worden aangepast op basis van de vraag van de opdrachtgever en functioneel gemaakt voor de betreffende organisatie. De basis is aanwezig, maar om optimaal resultaat te behalen is er altijd sprake van maatwerk. Samen bepalen we hoe we de trainingen optimaal in kunnen zetten om uw persoonlijke -en organisatiedoelen te bereiken.

Lerende organisaties

Mensen en organisaties die bereid zijn om te leren zijn beter in staat om goed in te spelen op veranderingen in de markt en daar heeft iedereen profijt van.De inbedding van scholing in de wet Werk en Zekerheid maakt dat werkgevers verplicht zijn ervoor te zorgen dat de werknemer zijn functie goed kan uitoefenen alsmede breed en langdurig inzetbaar is op de arbeidsmarkt. De kosten van scholing, gericht op algemene ontwikkeling, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die een werknemer meekrijgt bij ontslag. We-employ kan een goede invulling geven aan deze scholingsplicht via haar brede aanbod van trainingen.

Executive coaching

Voor de directeur, bestuurder, topmanager en of voor de ondernemer organiseert We-employ executive coachingstrajecten op maat. We bieden diegene in een veilige omgeving de ruimte om te toetsen, te leren, te experimenteren en soms kwetsbaar te zijn. Dit vanuit het besef dat het voor u op vele momenten van essentieel belang is dat u als leider talentvol acteert, in contact staat met uw innerlijke drijfveren en uw authenticiteit en dat u uw capaciteiten optimaal benut. Bij veranderingsprocessen vanuit uw organisatie of gedicteerd door een snel veranderende markt wordt immers van u een visie verwacht en het vermogen een duidelijke koers aan te geven hoe u uw organisatie door de huidige ontwikkelingen gaat laveren.

De houding die u van mij als coach mag verwachten is er één als sparring partner. We zullen bij sessies aansluiten met welke vraagstukken u geconfronteerd wordt en bieden u een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise, structuur en een klankbord. Uw coach is Peter Bijnen.

Lees meer over executive coaching

Meer informatie

Voor meer informatie over We-employ en de arbeidsmarkt neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

Back To Top