skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Ontslagdossier, voorkomen is beter dan genezen!

In de markt ontstaan voortdurend vraagstukken die voortkomen uit de verbinding tussen mens & organisatie. Het resultaat van deze verbintenis hangt sterk af van de manier waarop de (dynamische) relatie tussen werkgever en werknemer zich ontwikkelt en in hoeverre de belangen van partijen op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat het rendement van een organisatie direct afhangt van de betrokkenheid van werknemers en in welke mate zij aangesloten zijn bij de organisatiedoelstellingen.

De mate waarin en de wijze waarop werknemers zich ontwikkelen, wordt vastgelegd in  personeelsdossiers. Hoe kan dat effectiever? De praktijk laat zien dat werkgevers de meeste tijd kwijt zijn aan de werknemers die niet voldoen aan de verwachtingen en pas achteraf blijkt vaak dat in het personeelsdossier niet goed is vastgelegd wat de problemen en wat het plan van aanpak is. Dat kost een werkgever veel geld. De zogenoemde verbetertrajecten zijn het meest effectief indien de betreffende werknemer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling en dat rol van de werkgever zich beperkt tot een ondersteunende. Hoe wordt dat bewerkstelligt?

Nu de wet Werk en Zekerheid (WWZ) is aangenomen, stelt de wetgever vanaf 2015 nog meer eisen aan de opbouw van een personeelsdossier. Zo dienen werkgevers voldoende te investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Bij onvoldoende scholing loopt de werkgever het risico dat een (onwelwillende) werknemer niet kan worden ontslagen. Wat is goed werkgeverschap in relatie tot voldoende scholing?

In deze training wordt op praktische wijze tools aangereikt waarmee de manager of HR-adviseur de regie kan nemen danwel behouden in verbetertrajecten en welke invloed gebruikt kan worden om preventief in te grijpen. De methodiek van de dialoog loopt hierdoor heen als een rode draad. Voorts wordt kennis gedeeld over welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden er zijn om om te gaan met werknemers die niet kunnen of niet willen voldoen aan de verwachtingen van de organisatie. De situatie kan zich immers voordoen dat de beoogde verbinding tussen partijen niet haalbaar  is. Dan moet het personeelsdossier “ontslagrijp”  zijn of gemaakt worden. Het rendement hiervan is direct zichtbaar en vertaalt zich in lagere juridische kosten en ontslagvergoedingen. Deze heldere communicatie is ook voor medewerkers waardevol omdat in een periode van baanverlies, onduidelijkheid extra stress veroorzaakt.

Kortom een training om arbeidsjuridische kennis op te doen en te leren deze toe te passen.

De doelstellingen van de training zijn:

  • goed werkgeverschap/goed werknemerschap kunnen plaatsen in een juridisch arbeidsrechtelijke context
  • inzicht verkrijgen in de kracht van de dialoog
  • instrumenten ontdekken waarmee de werknemer de regisseur wordt van zijn eigen ontwikkeling
  • efficiënte en resultaatgerichte methodes invoeren om bij functioneringstrajecten een goed dossier op te bouwen
  • de gevolgen weten van de WWZ voor de opbouw van personeelsdossiers

En verder zorgt deze training voor:

  • meer praktische en theoretische juridische kennis aan de hand van het behandelen
    van leervragen en voorgelegde casuïstiek, waardoor deze direct toegepast kan worden in de praktijk van de manager of HR-professional
  • kennis van de eisen waaraan een “ontslagrijp” personeelsdossier moet voldoen

Meer informatie
Voor meer informatie over de Training Ontslagdossier neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail naar: backoffice@re-employ.nl.

Back To Top