skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Outplacement

In een snel veranderende omgeving kan het gebeuren dat de competente medewerker van toen geen onderdeel meer van de toekomst van uw organisatie kan zijn. Een outplacementtraject kan een oplossing bieden. Het vinden van een nieuwe plek voor deze werknemer of groep werknemers vraagt om outplacement specialisme.

We-employ zorgt middels outplacement dat uw medewerker(s) in korte tijd arbeidsmarktfit is. Het outplacementtraject bestaat uit een intakegesprek, een reeks individuele coachingsgesprekken en mogelijke workshops aangevuld met assessments en andere testen. Gedurende het gehele outplacementtraject werkt uw medewerker samen met één contactpersoon als persoonlijke outplacementcoach.

Zijn outplacementtrajecten onderdeel van goed werkgeverschap?

-Goed afscheid nemen vraagt om maatwerk voor medewerker en organisatie.

-Voor de begeleiding om te komen tot een outplacementtraject kan soms mediation nodig zijn.

-Uw aanstaande ex-medewerkers zijn ook uw toekomstige ambassadeurs voor uw organisatie.

-Een outplacementtraject creëert nieuw perspectief voor vertrekkende medewerkers. Een vaststellingsovereenkomst kan een oplossing bieden.

-Door de 18 jaar ervaring in alle branches op diverse niveaus heeft We-employ een netwerk van vele duizenden HR-professionals, directeuren en managers, waardoor wij medewerkers snel van werk naar werk kunnen begeleiden. Waar nodig zetten wij stages in als onderdeel van de outplacement.

De werkwijze van We-employ bij outplacement

Zelfsturing en eigen regie vinden wij belangrijk en motiverend. Daarom kiezen wij ervoor om de werknemer samen met de (ex)werkgever, na te laten denken over wat er nodig is voor het creëren van een nieuwe toekomst bij outplacement. Aan de hand van een vrijblijvend oriënterend gesprek wordt er vast een eerste aanzet tot een outplacementplan gemaakt. Uiteindelijk bestaat het outplacementtraject uit een intakegesprek gevolgd door de in samenspraak gekozen modules. Deze worden binnen individuele coachingsgesprekken en workshops eventueel aangevuld met testen en assessments. Gedurende het gehele outplacement programma krijgt u als opdrachtgever en uw medewerker te maken met één persoonlijke outplacementcoach.

Aantrekkelijke tarieven & procedures middels een modulair outplacementtraject

Aan de hand van een oriënterend kennismakingsgesprek, bij voorkeur met de medewerker en de werkgever, maken we graag een vrijblijvende offerte voor het outplacementtraject. Datgene dat wij aanbieden zijn modulaire trajecten op maat waardoor u bij outplacement ook invloed en sturing op de kosten en inhoud heeft.

Altijd maatwerk

Wij stemmen het outplacementtraject altijd zorgvuldig af op de wensen en capaciteiten van uw werknemer. Iedereen is uniek, de ene werknemer heeft andere kwaliteiten dan de ander en dat vraagt maatwerkbegeleiding bij het vinden van een nieuw perspectief.

Meer informatie

Voor meer informatie over We-employ en de arbeidsmarkt neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

Back To Top