skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Verzuimmanagement

Het management wil graag kunnen sturen op factoren die kritisch zijn voor het bedrijfsproces. Deze training geeft kennis over en inzicht in de factoren van verzuim en manieren waarop die beïnvloedt kunnen worden. En dat zijn er meer dan u denkt! Theorie en praktijk wisselen elkaar af om de materie optimaal effectief te laten zijn binnen de mogelijkheden van uw organisatie.

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is de werkgever een aantal handvatten aangereikt om de verzuim- en re-integratiebegeleiding uit te voeren. In de praktijk blijkt het nog niet altijd eenvoudig om een traject uit te voeren dat ook leidt tot terugkeer van de medewerker in eigen of ander werk.

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is er om te voorkomen dat een werkgever naar mening van het UWV te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WIA te houden met alle financiële consequenties van dien.

En het belangrijkste van allemaal: hoe kunnen verzuimkosten  omgebogen worden tot een bijdrage voor uw organisatie? Dit is mogelijk binnen een bedrijfscultuur met een wijze van communicatie waarbij die past bij de mogelijkheden en werkcapaciteit medewerkers inzet naar van de medewerkers. Werkplezier en de effectiviteit dragen dan bij tot een zo laag mogelijk verzuimcijfer. Om een optimaal rendement te realiseren, is het mogelijk acteurs in te zetten tijdens de training.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Training Verzuimmanagement neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail naar : backoffice@re-employ.nl

 

Back To Top