skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Burnout preventie voor leidinggevenden

In een sterk veranderende wereld met veel uitdagingen stijgt het percentage werknemers met burn-outklachten. Het varieert tussen 12 procent en 15 procent afhankelijk van het beroepsniveau.

Als HR-manager of P&O-er heeft u een verantwoordelijkheid deze klachten tijdig te herkennen om klachten voor de medewerker te beperken en  de schade in de vorm van een eventuele claim op de WIA en WW voor de organisatie te voorkomen.

Wat kunt u als leidinggevende doen?

In deze training aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Aandacht voor factoren in de medewerker zelf (eigenaarschap)
 • Hoe herken ik signalen?
 • Welke persoonskenmerken spelen mee bij ?
 • Hoe is de balans werk en privé?
 • Welke omstandigheden spelen een rol: gebrek aan afstemming, cultuurverschillen, verleggen van prioriteiten etc.
 • Wat kan een manager met bovenstaande omstandigheden doen?
 • Rolbewustzijn van de manager of de P&O-er.
 • Hoe kan het functioneren van de leidinggevende invloed hebben?
 • Hoe blijft de communicatie optimaal?
 • Wanneer er reeds toenemende klachten zijn, welk opbouwschema is verantwoord?
 • Welke organisatorische maatregelen kunnen/moeten worden genomen?

U krijgt handvatten waarmee het mogelijk wordt problemen vóór te zijn en ook reeds bestaande problemen te verminderen..

Meer informatie

Voor meer informatie over de Training Burnout preventie voor leidinggevenden neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail naar backoffice@re-employ.nl

 

Back To Top