skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Preventiemedewerker

De nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 ingaat, schrijft een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker. Binnen deze nieuwe wet is vastgelegd dat de preventiewerker met instemming van de werknemersvertegenwoordiging (zowel de persoon als diens rol),wordt benoemd. Dit om de garantie in te bouwen dat de preventiemedewerker effectief kan worden ingezet om de werkgever te ondersteunen bij het zorgen voor een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid. Bij een goed integraal beleid kan dit ook veel kosten besparen.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn onder andere:

  • Adviseren van en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren. We-employ organiseert met regelmaat de praktische training Preventiemedewerker waarin u of uw medewerker binnen één dag wordt opgeleid tot Preventiemedewerker.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

Voor wie?

De training Preventiemedewerker is bedoeld voor (aankomend) Preventiemedewerkers. Dit kan iedere medewerker van de organisatie zijn die affiniteit met Arbozaken heeft zoals:

  • HR-medewerkers
  • Facilitair medewerkers
  • De directeur zelf (bij bedrijven kleiner dan 25 medewerkers).

Voor de training Preventiemedewerker is geen specifieke voorkennis nodig.

Wilt u meer informatie over de Training Preventiemedewerker? Neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail naar: backoffice@re-employ.nl

 

Back To Top