skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Coachingsvaardigheden

Deze training is bedoeld voor medewerkers, bijvoorbeeld P&O of management, binnen uw organisatie, die mensen individueel of groepsgewijs begeleiden in ‘gedragsveranderingsprocessen’. Het doel van deze training is om persoonlijke effectiviteit in deze begeleidingsprocessen te verhogen.
Hierbij gaan we ervan uit dat de basisvaardigheden voor de coach zijn: respect opbrengen, duidelijk en open zijn, luisteren zonder te interpreteren, doorvragen en het vaststellen van doelen.

Thema’s waarmee de training verder vorm kan worden gegeven:

  • constructief omgaan met weerstand en hoe deze bijdragen tot oplossingen
  • het verkrijgen van inzicht in conflictsituaties en het eigen aandeel in conflicten
  • omgaan met verschillen in cultuur, leeftijd en kennis?
  • beter doorzien van ‘lastig gedrag’ en de bijbehorende gevoelens

Meer informatie

Voor meer informatie over de Training Coachingsvaardigheden neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail naar: backoffice@re-employ.nl

Back To Top