skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Hoe voorkom je een loonsanctie?

“In de eerste 4 maanden van 2017 hebben we 11.500 re integratieverslagen beoordeeld. We legden circa 600 inhoudelijke loonsancties op, evenveel als in de eerste 4 maanden van 2016. We legden ook circa 500 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re integratieverslag, iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2016.” Bron UWV.

In de praktijk komen wij zeer geregeld tegen dat er sprake is van loonsancties en dat wordt bevestigd door bovenvermelde feiten gemeld door het UWV. Naar onze mening onnodig!

Tijdens deze training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Aan welke eisen dient een re-integratieverslag te voldoen?
  • Is een 2e spoor re-integratietraject nodig indien er grote mate van zekerheid is dat de werknemer kan terugkeren op de eigen functie?
  • Wanneer en hoe moet een deskundigenoordeel aangevraagd wordem?
  • Hoe beoordeelt het UWV de inspanningen gedaan in het 1e spoor, met andere woorden: hoe een loonsanctie te voorkomen.
  • Indien er sprake is van een loonsanctie, hoe kan men er dan voor zorgen dat de standaard termijn van een jaar wordt verkort?

Verder bespreken we praktijkvoorbeelden die iedere deelnemer kan inbrengen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Training Hoe voorkom je een loonsanctie? neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail naar: backoffice@re-employ.nl.

Back To Top