skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Wie geeft er hier leiding?

Het werken in teams heeft zijn prijs. Er leiding aan geven is een uitdaging.

Beide rollen, teamlid en de leidinggevende betalen een psychologische prijs. Hoeveel mag ik mezelf zijn en wanneer moet het  consensus worden? Karakters die botsen of aanvullen, tegenstrijdige belangen, verborgen weerstanden kunnen het spannend maken.

Samenwerken maakt afhankelijk en kwetsbaar, kost tijd en energie. In een team, dat niet goed functioneert, verliezen mensen hun motivatie,  hun drive, en raken ze mogelijk overbelast. Door die omstandigheid kunnen zij minder zichzelf zijn en dat gaat ten koste van het rendement dat zo’n team oplevert. Teams waarin omstandigheden authenticiteit ondersteunen, bestaan uit mensen die meer ‘zichzelf’ kunnen zijn.

Authenticiteit, wat is dat? Veel gebruikt, maar al te vaak onderhevig aan de modegril. Authenticiteit is niets anders dan congruentie in wat je denkt, voelt, zegt, doet en wie je in essentie bent. Er is bewustzijn van je belangrijkste drijfveren. Dat zorgt ervoor dat “echt” overkomt in je gedrag en houding.

Om in een team verbindend te kunnen zijn in leiding geven en leiding nemen, is het nodig  om vertrouwen te hebben en te krijgen. Vanuit de authenticiteit wordt integriteit ervaren en dan weten mensen waar je voor staat, wie hier de leiding heeft!  En ja, wanneer je de voorwaarden voor dit soort leiderschap inventariseert kom je uit op een mooi vak dat veel vraagt en veel geeft, verbindend leiderschap. Onderhoud in de vorm van training en coaching is essentieel om het gereedschap scherp te houden zodat het antwoord op de vraag “Wie geeft hier leiding?, niet uitblijft.

Door jezelf te laten zien, weten anderen wat je wilt. Je komt hierdoor eerder in contact met kwaliteiten en krachten in je team. De omgeving kan en wil niet om je heen. Authenticiteit betekent dat je krachtiger en duidelijker wordt. Je straalt helder uit wie je bent en creëert de mogelijkheid voor mensen om eigenaarschap te durven te nemen. Ze weten wat van hen verwacht wordt, dat ze beloond worden en dat ze niet hoeven duiken voor feedback wanneer het even anders ging dan verwacht.

Samen Beter aan het Werk.

Succes!

Back To Top