skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Uw werknemer wil een second opinion van een andere bedrijfsarts, wat krijgen we nou weer? Waarom dat wel degelijk zin kan hebben.time-watch-hands-of-a-clock-clock-pointers

De bedrijfsarts wordt omdat hij wordt gekozen en ingehuurd door het bedrijf soms gezien als een handlanger van de werkgever. Dat helpt niet om het vertrouwen tussen bedrijfsarts en werknemer te bevorderen.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle ziekteverzuim een niet-medische oorzaak heeft. Maar voor het herstel is het van groot belang dat deze oorzaak aan het licht komt, zodat er op een juiste wijze actie kan worden ondernomen. Waardoor de werknemer weer snel aan het werk kan en waardoor hij minder diep in de problemen raakt.

Om deze oorzaken te kunnen opsporen is vertrouwen nodig. Vooral waar het niet-medische klachten betreft zijn er flinke obstakels die dat vertrouwen in de weg staan. Mensen die vastlopen in hun persoonlijke problemen of die een probleem hebben met hun manager, zijn niet erg genegen daarover te praten met iemand waarvan zij niet heel zeker weten dat die aan hun kant staat. Het vergt nogal wat vertrouwen om als volwassen mens toe te geven dat het echt niet meer gaat en dat dat aan problemen met de manager of in de thuis situatie ligt.

Hiervoor biedt de nieuwe arbowet de verplichting de werknemer een second opinion aan te bieden. Door het nut van die second opinion goed te begrijpen en dit begrip te uiten richting de werknemer kunt u enorm helpen om uw mensen weer snel op de werkvloer te kunnen begroeten. Niemand zit graag ziek thuis, juist niet-medisch problemen geven vaak veel stress en ellende.

Een second opinion, bij een zelf te kiezen arbo-arts heeft het enorme voordeel dat deze arts niet te maken heeft met de vertrouwens-obstakels waar uw vaste bedrijfsarts wel tegenaan loopt. Vertrouwen is iets dat niet af te dwingen is. En al helemaal niet van een mens die zich al onzeker voelt en zich wellicht schaamt voor zijn of haar situatie.

Dus als uw medewerker aangeeft een second opinion te willen, moedig dat dan aan. Het is sowieso een wettelijk recht maar uw positieve reactie op zo’n (soms voor de werknemer toch lastig) verzoek maakt veel verschil.

Back To Top