skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Drie van de vier hoogopgeleiden in deze leeftijdscategorie hebben een baan op het hoogste beroepsniveau (niveau 4) dat het CBS onderscheidt. De sterkste groei van het aandeel hoogopgeleiden doet zich echter voor in het beroepsniveau dat daar direct onder zit (niveau 3).

Verdringing

Hier vindt verdringing plaats. In 2003 werd 24% van de banen op niveau 3 vervuld door hoogopgeleiden. In 2016 was dat 37%. Tegelijkertijd daalde het aandeel in de banen op niveau 3 dat middelbaar opgeleiden vervulden van 61% naar 52%.

Het onderwijsniveau is gestegen in een breed scala aan beroepsgroepen. In 2003 had bijvoorbeeld 29% van de mensen die werkzaam waren in een bedrijfseconomisch of commercieel beroep een hbo- of wo-diploma. Dertien jaar later was dat 44%. Voorbeelden van zulke beroepen zijn boekhouders, secretaresses en accountants. De stijging in onderwijsniveau geldt echter ook voor mensen die werken in zorg- en ICT-beroepen en managers.

Uiteenlopen beroepen
pexels-photo-356086

In de zorg en het onderwijs sluiten opleiding en beroep het vaakst bij elkaar aan (zie infografiek). Van de afgestudeerden van 25 tot 35 jaar met een zorgopleiding werkt 65% in een zorgberoep. Voor pedagogische opleidingen ligt het aandeel afgestudeerden dat voor de klas terechtkomt op 62%.

Opleidingen in talen, gedrag en maatschappij zijn het minst geschikt om iemand voor te bereiden op specifieke beroepen. Jongvolwassenen met hbo- of wo-diploma’s in deze richtingen hebben uiteenlopende banen, zoals in commerciële en creatieve beroepen.

Laurens https://fd.nl/economie-politiek/1217376/hoogopgeleiden-dominanter-op-de-arbeidsmarkt

Berentsen  Economie & Politiek

Back To Top