skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Nieuws voor u geselecteerd

Vijf simpele besparingstips die je winstmarge enorm verhogen

Gilles Collard

Het beheersbaar houden van kosten is voor iedere onderneming van groot belang. Verzuimkosten worden hierbij weleens vergeten terwijl dit een enorme kostenpost en een enorm risico inhoudt.
Verzuim kost werkgevers in Nederland miljarden. Veel van de gemaakte kosten blijken echter onnodig voor rekening van de werkgever te komen. Lees in dit artikel 5 tips om op een eenvoudige manier, grote besparingen te realiseren.

Verzuim, hoe zit dat?

De meeste werkgevers weten dat zij een zieke werknemer twee jaar lang moeten begeleiden bij de re-integratie en in die periode ook een gedeelte van het loon moeten doorbetalen. Wat veel werkgevers niet weten, is dat zij ook 10 jaar lang de uitkering van een werknemer moeten betalen. Een onderneming heeft dus gedurende 12 jaar een financiële verplichting als een werknemer langdurig uitvalt. Dit geldt niet alleen voor vast personeel, maak ook flexkrachten vallen onder deze regeling.

Stel: een werknemer krijgt een contract voor 6 maanden aangeboden. Deze werknemer wordt na 4 maanden ziek en gaat ziek uit dienst. Als deze werknemer langdurig uitvalt, zal de werkgever 12 jaar lang de financiële lasten moeten dragen. Wat verzuim voor een werkgever kan betekenen is in de tabel uitgewerkt.

Voorbeeld schadelast verzuimdossier

Piet is 42 jaar oud, verdient  40.000 euro per jaar. Begin 2015 meldt Piet zich ziek. Uit medisch onderzoek blijkt dat Piet chronische rugklachten heeft ontwikkeld. Als gevolg van de klachten van Piet is het zijn werkgever niet gelukt om hem in de eerste twee ziektejaren duurzaam te re-integreren. Na twee jaar bepaalt het UWV dat Piet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering.
Onderstaand is een overzicht gegeven van de financiële gevolgen die gekoppeld zijn aan langdurig verzuim.

1e jaar ziekte – Loon 100% –  40.000 euro

2e jaar ziekte – Loon 70% – 28.000 euro

3e t/m 4e jaar – WGA loongerelateerde uitkering – 56.000 euro

5e t/m 12e jaar  – WGA vervolguitkering – 64.000 euro

Totaal – 188.000 euro schade excl. werkgeverslasten

Bij deze berekening is nog geen rekening gehouden met vervangingskosten, lopende leasecontracten, productieverlies et cetera. De werkelijke kosten zijn dus nog aanzienlijk hoger.

Besparen op verzuimkosten

Besparen op verzuimkosten is overigens niet hetzelfde als besparen op zieke werknemers. Besparen op verzuimkosten, betekent dat u niet onnodig veel betaalt, doordat het UWV en de Belastingdienst deze kosten op zich kunnen nemen. Hoe werkt dat nou precies?

Besparingstip 1: Benut de vangnetregeling van de Ziektewet

In een aantal gevallen moet u op basis van de wet het loon van een werknemer bij ziekte doorbetalen, maar kunt u dit terugvorderen bij het UWV. Het UWV betaalt u dan alsnog het loon terug. Dit geldt bijvoorbeeld bij werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap, orgaandonatie of oudere werknemers die vanuit de WW bij werkgever zijn gestart.

Besparingstip 2: Maak aanspraak op de no risk polis

De no-riskpolis is een regeling waar werkgevers aanspraak op kunnen maken als zij een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen. De regeling houdt in dat het UWV het loon betaalt als deze werknemer ziek wordt. Daarnaast mag het UWV de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet aan u doorbelasten. Hiermee kunt u dus twee jaarsalarissen en tien jaar uitkeringslasten besparen! De no-riskpolis is van toepassing als de werknemer in het verleden een uitkering heeft ontvangen, onder de doelgroep banenafspraak valt of als hij problemen heeft (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. Deze groep is dus veel ruimer dan veel mensen denken.

Besparingstip 3: Wees alert bij ziekte na een ongeval

Als blijkt dat een werknemer is uitgevallen als gevolg van een ongeval, is het waarschijnlijk dat je de netto loonkosten en alle re-integratiekosten op de aansprakelijke derde kunt verhalen. Als u deze regresmogelijkheid succesvol toepast, mag het UWV bovendien de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet op de werkgever verhalen. Succesvol regres bespaart u dus twee netto jaarsalarissen, de re-integratiekosten en tien jaar uitkeringslasten.

Besparingstip 4: Claim de bestaande subsidies en premiekortingen

In Nederland zijn er veel verschillende subsidieregelingen van toepassing. Eén van de meest interessante is de mobiliteitsbonus. Als er succesvol aanspraak wordt gemaakt op de mobiliteitsbonus kan dit in totaal 21.000 euro per werknemer opleveren. De mobiliteitsbonus kunt u aanvragen voor de 56-plusser die je in dienst hebt en die eerder een uitkering had of als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst hebt. Sinds januari 2017 kunnen sommige werkgevers ook aanspraak maken op het Lage Inkomensvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot  2.000 euro per werknemer per jaar.

Naast deze specifieke regelingen zijn er legio andere regelingen, zoals onder andere de subsidies vanuit het Opleidings– & Ontwikkelingsfonds en het Europees Sociaal Fonds.

Besparingstip 5: Controleer de beschikking Whk

Alle ondernemingen die géén eigenrisicodrager zijn, ontvangen in november de beschikking Whk van de belastingdienst. Dit is de factuur van de overheid, waarbij u als werkgever moet betalen voor de uitkeringen. De hoogte van de factuur wordt bepaald door te kijken naar de verzuimhistorie. Zijn er bij u veel werknemers ziek uit dienst gegaan of in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht gekomen, dan zal deze rekening snel oplopen.

In de praktijk blijkt dat deze berekening in zeker 40 procent van de gevallen fouten bevat. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld wordt aangeslagen voor ziektegevallen waarvoor u niet verantwoordelijk bent. Denk hierbij aan fouten in de systemen van het UWV en de belastingdienst waardoor niet is geregistreerd dat u succesvol beroep heeft gedaan op de no risk polis of regres hebt toegepast. Zoals aangegeven mag de uitkering dan niet aan u worden door belast. Dit gebeurt echter wel erg vaak. Controle van deze beschikking is doorgaans dus een zeer lucratieve exercitie!

Tot slot

Hoe regelt u dit? Als werkgever heeft u het wettelijk recht om een vragenlijst aan uw personeel te sturen, waarmee u inventariseert of zij onder één van de genoemde regelingen vallen. Nadat dit beeld duidelijk is kan gerichte actie worden ondernomen waardoor de regelingen voor uw onderneming worden geactiveerd en u een significante besparing realiseert.

bron:

Back To Top