skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Hoe ga ik om met het UWV?

Het lijkt een aanmatigende vraag die vol vooroordelen, angsten en open deuren zit. Het is echter binnen onze trajecten op het gebied van werkhervatting vanuit re-integratie en outplacement alledaagse realiteit voor zowel werkgevers als werknemers.De contextSlogan UWV

De vraag:” Hoe ga ik om met het UWV?” wordt dan ook vaak aan ons gesteld. Laten we samen eens wat zaken op een rijtje zetten.

“Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. “ zegt het UWV op haar site.

Dat klinkt positief en hoopgevend maar tegelijkertijd een beetje vaag. Het wordt concreter als je op het gebied van belangen gaat kijken. Oftewel even plat gezegd wie is de broodheer: UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (voor WW, WIA (IVA en WGA, Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet) en is het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wanneer je kijkt naar de positie van dit zelfstandig bestuursorgaan en de afhankelijkheid die werkgevers en werknemers hebben op die gezamenlijke arbeidsmarkt is dat enorm. Als we vervolgens met z’n allen premies betalen aan een orgaan dat de kantlijnen dicteert van een belangrijk speelveld van ons leven, DE ARBEIDSMARKT, dan zou dat stimulerend moeten zijn voor de producten van die markt.

De arbeidsmarkt is een markt waar zingeving, creativiteit, ondernemerslust, inkomensverwerving en maatschappelijk verantwoord ondernemen de producten zouden moeten zijn. Hoe anders is de waarheid, wanneer werkgevers en werknemersde vraag stellen hoe om te gaan met het UWV zodat een uitkering niet in gevaar komt of zodat er geen sancties worden opgelegd.

De praktijkportret-peter-masterclass-20160628-036

De werkgevers (opdrachtgevers bij Re-employ) zijn divers. Ze zijn actief in alle branches en zeer verschillend van omvang. Er is helaas geen uitzondering op te tekenen uit de gesprekken die ik in de laatste vijftien jaar met mijn relaties heb gehad. Men ervaart de werking van het UWV als traag, de beantwoording onvolledig en het oordeel onvoorspelbaar.

Ik heb zelf gewerkt bij een organisatie die opgegaan is in het UWV (arbeidsvoorziening) voordat ik mijn eigen bedrijf opzette dat “beter aan het werk “ als slogan heeft.  Ik werd mede aangenomen omdat ik met mijn ‘business look’ mijn werkgever kon dienen met het vinden van ingangen bij het bedrijfsleven. Dit alles met het doel van invulling van vacatures bij bedrijven. Vier jaar later, nadat de landelijke verkiezing een ander politieke werkelijkheid was, waren de accenten volledig verschoven. Er werd ingezet op aanbodversterking. Hoe kan het zijn dat je voor een van de belangrijkste zaken in de samenleving namelijk werk, je je business model laat bepalen door de politieke kleur van je broodheer.

De Ervaringen

Deze bovenstaande anekdote is meer dan vijftien jaar oud. Triest genoeg is er niets veranderd. Sterker nog, de arbeidsmarkt is meer uitdagend geworden voor werkgevers en werknemers. Feitelijk zijn het angst en onzekerheid die regeren met betrekking tot UWV, in te veel gevallen is dit de drijfveer van het handelen. De onderstaande verzameling van uitspraken en feiten kwam ik binnen tien minuten tegen op het internet:

  • Ze is 60 jaar en werkloos en voelt zich opgejaagd door het UWV. (ED)
  • Eigen bedrijf starten. Probleem met UWV: zodra je ook maar iets doet, word je gelijk gekort op je uitkering. Reclame maken voordat je begint mag niet, acquisitie voor je start is verboden, gevolg: gelijk gekort op je uitkering. (dagblad oost NL)
  • “De verzekeringsarts die ik sprak voor een oordeel, was zeer onbeschoft en totaal niet bekend met mijn dossier. Pas toen ik deze persoon er op attendeerde, zag deze arts dat er papieren waren van mijn specialisten”. (Vara Kassa)
  • “De ene arts is geweldig en kan meedenken, bij de ander ben je slechts een nummer”. (Vara Kassa)

De Nationale ombudsman doet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbeveling om, binnen het kader van de wet, instructies te formuleren die de uitvoeringsinstanties houvast bieden en de goedwillende burger de zekerheid geven dat hij niet onevenredig hoog wordt beboet. (De Nationale ombudsman)

http://re-employ.nl/de-sociale-context-bij-geen-werk-en-de-overheid-in-nl/

  • De Nationale ombudsman krijgt over het UWV honderden klachten die op structurele problemen wijzen. Ombudsman Brenninkmeijer (Nationale ombudsman van 1 oktober 2005 tot 31 december 2013) wijst op het onvermogen van het UWV om uit te zoeken waar problemen ontstaan, dit uit te leggen aan de burger en toe te geven dat er een fout is gemaakt. “Het UWV ontleent zijn bestaansrecht volledig aan de honderdduizenden burgers waarvoor het UWV diensten verleent en niet omgekeerd.” (De Nationale Ombudsman)

Toch wel heel triest wanneer je bedenkt dat werkgever en werknemers premies en belasting betalen en vervolgens zo moeilijk kunnen samenewrken met het UWV.  Zeker wanneer je de zin nog even uit de missie terug leest : “Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen.” Cynisch genoeg dringt zich dan de vraag op: “Welk verschil dan?”

En wat nu?

Een goede blog wordt afgesloten met een goede zin, een goede eindconclusie. Echter ik ben sprakeloos oftewel: Waarom is dit zo? Hoe kunnen we dit veranderen? Ik, wij gaan gewoon door met werknemers en werkgevers te ondersteunen in goede werkgeverschap en goed werknemerschap en te adviseren bij de vraag: hoe bescherm ik mijn belang voor het UWV? Wij trachten dat verschil te maken!  En het UWV?

Laten we hopen dat de minister en de beleidsmedewerkers bij het UWV doorkrijgen dat wanneer je in deze maatschappij geen toegevoegde waarde creëert je dagen feitelijk geteld zijn. UWV, zet s.v.p. de stip op de horizon en voeg iets toe aan de dynamiek van de arbeidsmarkt! Voeg toe wat marktpartijen niet kunnen of niet doen. Dat mogen we toch verwachten voor dat geld dat van ons allemaal is en wij enkel in beheer geven binnen de sociale context van Nederland? En als dat niet gebeurt, dan lijkt een fusie met de belastingdienst nog het meeste zinvolle. Dan vertelt de titel tenminste wat je krijgt: Iets belastends in plaats van datgene wat men in de missie van het UWV aangeeft.

Back To Top