skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Alles verandert continu. Ook de oude Grieken wisten het al. De wijsgeer Heraclitus schreef zo’n 500 jaar voor Christus: “Alles stroomt (Panta Rhei)”. In de natuur verandert alles vanzelf. Het was een paar jaar geleden dat mijn dochter, toen 11 jaar, mij vroeg: “Papa wat doe je?”,  toen ik het dak van de auto opendraaide, omdat we toch in een file in Wassenaar stonden. “Ik kijk naar de bomen”, was mijn antwoord. “Waarom?” was de te verwachten vraag. “Om naar de natuur te kijken, omdat de natuur zo slim is om met de verandering mee te gaan. Kijk de blaadjes komen al door”. “Luister lief, wanneer je behoefte, belang en noodzaak in je leven goed in de gaten houdt is het leven eigenlijk heel makkelijk en ook leuk”. Waren mijn vaderlijke woorden. U begrijpt er volgde een lang gesprek waar we nu, 2 jaar later, nog met regelmaat gezamenlijk aan refereren.

Sommige ervaren al deze veranderingen als crisis. En uiteraard is het ook allemaal niet zo makkelijk. Als mens hebben we de unieke eigenschap om ons te hechten aan mensen, dingen en situaties. Als specialist op de veranderende arbeidsmarkt constateren we met regelmaat dat kennis  snel verouderd is.  Het werk verandert nu zo snel, dat de kennis van nu morgen alweer verouderd is. Verwachtingen, eisen en noodzaak die het werk stelt en dus de nieuwe omstandigheden maakt dat het niet meer gaat om wat je hebt gestudeerd, weet, kent. Nee, hoe je omgaat met veranderingen en daarbij je motivatie hoog houdt. Dat is de nieuwe graadmeter. Arbeidsvitaliteit en het bijhouden van het fit zijn voor de veranderende wereld en arbeidsmarkt moet het nieuwe motto zijn.

Wanneer we weer even bij de ouden Grieken de taalkundige herkomst van het woord crisis bestuderen komen wij bij de betekenissen scheiden, onderscheiden, beslissen,  richten en oordelen. Nader bezien, is een crisis een dus ‘moment van de waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.

In de afgelopen 15 jaar heeft Re-employ organisaties en hun medewerkers ondersteunt in crisis op de arbeidsmarkt,  vaak vanuit een curatieve insteek. Zoals het ook voor ons geldt is het aanpassen, antwoorden vinden op nieuwe uitdagingen geboden. We zijn daarin geslaagd! Vanuit onze nieuwe merken We-employ en We’re HRM. De nieuwe tijd vraagt om delen, support, vitaliteit en nog meer cruciaal dan voorheen, op het goede momentum de goede dingen besluiten. Wij bouwen met u op het HRM gebied graag die nieuwe brug naar de nieuwe tijd.  Lang leven de verandering!

Back To Top