skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Aan goede voornemens voor 2022 gaan wij niet meedoen. Te vaak hebben we die weer op moeten ruimen in 2021. Nee we zeggen gewoon dat we het doen! Niets en niemand houdt ons daarin tegen, we gaan gewoon voor: beter, behoud en betekenis.

Beter: We gaan de uitdaging aan om beter voor werkend Nederland te zorgen. We gaan ertoe bijdragen dat er een betere match is tussen het individu en de arbeid. Door met elkaar in gesprek te zijn en daar waar het te weinig gebeurt het gesprek aan te gaan. Het gesprek over de ervaring, van zorgen of verwachtingen die er misschien zijn, hoop die het bedrijf of de medewerker heeft. En niet te vergeten de energie die we gezamenlijk creëren en of en hoe we bij kunnen dragen tot optimisme om hobbels te overwinnen. We zijn elkaar wat kwijtgeraakt in het afgelopen jaar in het creëren van werkgeluk, dus we mogen op dit gebied best wat overdrijven om te compenseren. Laten we samen ontwikkelen, diegene faciliteren die wil leren en elkaars flexibiliteit waarderen die we gezamenlijk waarschijnlijk toch weer zullen moeten hebben.

Behoud: Laten we sociale relaties vieren en ze ondersteunen in het nieuwe jaar. Ondanks dat 2021 bol stond van de polarisatie hebben we ook aan den lijve ondervonden dat onze sociale verbindingen essentieel zijn. Voor het individu en de organisatie, wat niets anders is dan een verzameling individuen, komt het neer op behoud en ondersteunen van die sociale relaties. Alleen op die manier waren we in staat om mee te bewegen van maatregelen van wel/niet thuiswerken en kinderen wel/niet naar school. Laten we het gezin, het sociale systeem waar onze collega deel van is eerbiedigen zoals in de grondhouding van het Afrikaanse spreekwoord:

            ”It takes a village to raise a child.” 

Betekenis: Wanneer we in het jaar dat voor ons ligt in staat zijn om zo inhoud te geven aan het zijn van een betere werkgever en betere werknemer door echt in gesprek te zijn met elkaar te zijn. Door te focussen op elkaar en laten excelleren op positieve ontwikkelingen. We worden als bijna vanzelf meer tevreden, we beleven vreugde en zijn dankbaar om dat we door toegevoegde waarde betekenis geven aan onze werkrelatie en systeem van het individu. Als dat lukt komen die grote zaken als maatschappelijke betrokkenheid en exclusiviteit vanzelf.

Laten we gezamenlijk vanuit deze drie B’s focussen op de drie P’s: people, planet en profit.

  Leestips: 

  1. Wilt u ook beter aan het werk in de toekomst
  2. Wat ontdek je als je ook hoort wat er niet gezegd wordt
  3. Intuitie amateur psychologie
  4. 6 tips om de controle los te laten en samen te werken in vertrouwen
  5. Is betrokkenheid de heilige graal van de werkgever en werknemer relatie
  6. Beter aan het werk kijk naar de 3 basisbehoeften
  7. Werkgeluk mag u fouten maken best een lastige vraag
  8. Meditatie wat doet het echt met ons
Back To Top