skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen.

De vijf sectoren met de hoogste beroepsziekten zijn:

 1. Bouwnijverheid,
 2. Vervoer en opslag,
 3. Financiën,
 4. Industrie,
 5. Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Psychische beroepsziekten

In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen, waarmee het aandeel in het totaal opnieuw is gestegen. De financiële dienstverlening had de hoogste incidentie.  De diagnoses overspannenheid en burn-out vormden opnieuw het grootste deel van het aantal meldingen (74%). Van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn 309 meldingen gedaan. Bij 60% van de meldingen was er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurde.

Belangrijkste oorzaken:

 1. Inhoudelijke werkbelasting aangegeven (32%),
 2. Interpersoonlijke problemen (werkrelaties, gebrek sociale steun, pesten, arbeidsconflicten)(21%). Het werkritme (9%),
 3. Regelmogelijkheden (8%),
 4. Kwalitatieve werkbelasting, zoals geestelijk inspannend of moeilijk cq. onduidelijk werk (8%).

Houdings- en bewegingsapparaat

Het totaal aantal beroepsziektemeldingen aan het houdings- en bewegingsapparaat is in de afgelopen 5 jaar met 18% gedaald tot 1.791 beroepsziektemeldingen in 2016. In de sectoren bouw, industrie, ‘landbouw, bosbouw en visserij’, en ‘vervoer en opslag’ kwamen beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat 2 tot 3 keer vaker voor dan gemiddeld in Nederland.

De vijf belangrijkste werk gerelateerde risicofactoren voor deze beroepsziekten in Nederland zijn:

 1. Snel herhaalde armbewegingen uitvoeren,
 2. Tillen en dragen van lasten,
 3. Werken in ongemakkelijke houdingen onder andere met gebogen romp of nek,
 4. Veel kracht zetten met de handen en,
 5. Duwen en trekken van onder andere rollend materieel.

Beroepshuidaandoeningen

Er werden in 2016 beroepshuidaandoeningen gemeld. Contacteczeem blijft de meest gemelde beroepshuidaandoening (60%).Veel melding van scabiës (schurft). De meeste meldingen kwamen uit de gezondheidszorg (44%), gevolgd door de bouw (29%) en de industrie (12%). Bij Kappers 10% e PIM-artsen meldde arbeidsdermatosen, meestal in de gezondheidszorg.

Long- en luchtwegaandoeningen

In 2016 zijn 138 beroepslong- en luchtwegaandoeningen gemeld. Vooral astma, COPD en aandoeningen van de bovenste luchtwegen.

De meeste meldingen uit:

 1. De bouw,
 2. De industrie,
 3. De gezondheidszorg.

Slechthorendheid

Sectoren die hier scoren zijn:

 1. De bouw,
 2. De politiesector,
 3. De scheepvaart.

Neurologische aandoeningen

Het aantal meldingen van werk gerelateerde neurologische aandoeningen laat over de jaren een vrij constant beeld zien. Het Carpaal Tunnel Syndroom is de meest gemelde neurologische aandoening. Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) is door preventie teruggedrongen; Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Bron: AMC / NCvB 18 september 2017

Back To Top